Obiective
 
     
 
a) Reprezinta intersele berarilor romani in mediul general de afaceri din Romania;

b) Sustine si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai in fata tuturor institutiilor guvernamentale a caror activitate influenteaza sau poate influenta industria berii, intretine contacte cu autoritatile legislative in scopul de a reprezenta interesele industriei berii prin amendarea si/sau elaborarea de legi, reglementari si regulamente care pot influenta orice aspecte ale activitatii acestora;

c) Informeaza imediat membrii cu privire la schimbarile efectuate sau prevazute a se efectua in legislatie si care au legatura cu industria berii;

d) Culege informatii privitoare la industria berii din tara si din strainatate, pe care le va difuza catre membrii sai;

e) Stabileste, in cooperare cu membrii Patronatului, a unor teme de cerecetare pentru institutele de profil, prin care sa asigure imbunatatirea parametrilor fizico-chimici ai materiilor prime si materialelor, precum si utilajelor utilizate la fabricarea berii si a maltului;

f) Reprezinta un forum de discutii pentru problemele intregii ramuri, angajandu-se sa-si consulte si sa –si informeze membrii inainte de publicarea punctelor sale de vedere sau de comunicarea acestora catre terti;

g) Intocmeste statisitici lunare privitoare la industria berii si le va pune la dispozitia membrilor sai;

h) Incurajaza toate actiunile care au ca scop integritatea produsului cu referire speciala la:
          - calitatea materiei prime;
          - aplicarea celor mai bune procedee;
          - deplinatatea produsului;
          - nevoile consumatorului;
          - aspectele privitoare la protectia mediului.

i) Faciliteaza cunoasterii noilor tehnologii, prin contactarea firmelor producatoare de utilaje, organizarea de simpozioane si intalniri cu reprezentantii firmelor specializate;

j) Intretine contacte permanente cu organizatii internationale ale berarilor in scopul cunoasterii standardelor internationale, a nivelului actual de dotare tehnica, pentru participarea firmelor romanesti la manifestarile periodice pe plan mondial si aderarea la aceste organisme;

k) Formuleaza propuneri pentru imbunatatirea de standarde aferente industriei berii, prin participarea in cadrul comisiilor de specialitate de avizare din cadrul IRS si a ministerelor de resort;

l) Organizeaza activitati de relatii publice si alte actiuni de management pentru membri, pentru a imbunatati imaginea berii si a industriei berii;

m)Organizeaza festivaluri, targuri si expozitii in Romania si va participa la manifestari similare peste hotare;

n) Reprezinta Membrii in negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura, si in dialogul tripartit: Guvern(ministere) – Sindicat – Patronat;

o) Depune toate eforturile pentru prevenirea si eradicarea concurentei si practicilor de piata neloiale in scopul creerii unui mediu de afaceri sanatos;

p)Organizeaza, atunci cand este cazul, conferinte de presa pentru a raspunde anumitor probleme sau pentru a le aduce in atentie in scopul imbunatatirii imaginii berii si a industriei berii;
 
 
Despre noi | Obiective | Realizari | Membri | Despre bere | Promotii | Documente | Contact
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2010 P.S.I.P.B.R.. Toate drepturile rezervate